صفحه اصلی اپلیکیشن فهرست موضوعی کتاب ها

خودآموز تکنسین عمومی امنیت شبکه

خودآموز تکنسین عمومی امنیت شبکه مدیریت سایت
11 دی 1399
569 بازدید
خودآموز تکنسین عمومی امنیت شبکه

کتاب آموزشی خودآموز تکنسین عمومی امنیت شبکه براساس استاندارد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در 14 درسنامه آموزشی :

درسنامه یک : تاریخچه ظهور نفوذگران 

درسنامه دوم :امنیت در شبکه 

درسنامه سوم :شناسایی مقدماتی 

درسنامه چهارم : نفوذ در شبکه 

درسنامه پنجم : نفوذ از طریق استراق سمع 

درسنامه ششم : اسب های تروا و درهای پشتی 

درسنامه هفتم : حملات DDOS

درسنامه هشتم :حمله به سیستم عامل 

درسنامه نهم : رد گم کردن و مخفی ماندن 

درسنامه دهم :امنیت در شبکه وب 

درسنامه یازدهم :رمزنگاری

درسنامه دوازدهم : کوکی ها 

درسنامه سیزدهم : پراکسی ها 

درسنامه چهاردم : شبکه های بی سیم 

دیدگاه ها(0)