صفحه اصلی اپلیکیشن فهرست موضوعی کتاب ها

درباره ما

به پلتفرم عرضه کتاب های الکترونیکی(pdfelearning) خوش آمدید .

در این پلتفرم فروشگاهی ، کتاب های الکترونیکی در زمینه های کامپیوتر - علوم مدیریت - و فنی و مهندسی و عمومی به همراه مثال ها و پروژه های کاربردی ارایه می شود.

پلتفرم کتاب های الکترونیکی (pdfelearning)

سعی برآن داریم تا در این پرتال ، علاوه بر ارایه محتوای غنی بتوانیم آموزش های پروژه محور را نیز مدنظر خود قرار دهیم .

در کتاب های الکترونیکی علوم فنی و مهندسی ، پروژه ها و مثال های کاربردی نیز ارایه شده است تا علاوه بر تثبیت مطالب علمی گفته شده در کتاب های الکترونیکی بتوانیم به همراه مثال ها و پروژه های کاربردی ، مطالب علمی در قالب کاربردی برای مخاطبین نیز ارایه شود .